Hem / Artiklar publicerade av Jonatan Gjerdrum

Jonatan Gjerdrum

Jonatan Gjerdrum

Chef Strategisk planering

Skriver på bloggen för att läsarna ska få nya perspektiv på järnvägens villkor och komplexitet. Jag vill slå hål på myter kring godstransporter på järnväg och dryfta idéer kring järnvägsplaneringsfrågor och visa goda exempel. Jag vill också påverka så att infrastrukturinvesteringar ger maximal nytta, skapa ett forum för produktionsplanering och jämföra svenska synsätt med utländska.