Hem / Inlägg / Klimatet och förändringarna
martin

Klimatet och förändringarna

Havet höjs, temperaturen går upp och i atmosfären blir det mer växthusgaser. Men hur hänger det ihop och vad har vi att vänta oss? Bloggen Hållbar logistik bjuder på en uppfräschning av kunskaperna i form av ett sammandrag av en föreläsning med meteorologen Martin Hedberg. Det blir ord och inga visor.

Till att börja med så går klimatet i cykler. För 25 000 år sedan var det 4 grader kallare och istid, Sverige låg mitt under ett tjockt täcke inlandsis. För 125 000 år sedan var det 1,2 grader varmare och någon stans mellan 6 och 9 meter högre havsnivån än idag.

Variationerna hänger samman med koldioxidhalten i atmosfären och senaste gången det var 400 ppm (miljondelar), som vi går emot just nu, var för 3 miljoner år sedan. PPM-halten mäts kontinuerligt och det finns en bra sida här (https://www.co2.earth/) där man kan se aktuellt värde. Då för 3 miljoner år sedan hade vi 3 grader varmare och 15-25 meter högre havisnivå. Hur klimatet varierat för länge sedan är inga gissningar utan en egen vetenskap som heter Paleoklimatologi och med hjälp av den kunskapen kan man se vad som hänt förr, jämföra det med vad dagens modeller säger och se att det ger samma resultat.

Just nu är vi inne i en unik period med stabilitet. I 7 000 år har havsnivå varit konstant och det är ovanligt för havsnivån kan verkligen variera. Under en istid till exempel är den upp mot 120 meter lägre. Det har faktiskt varit relativt stabilt sen senaste istiden för nästan 12 000 år sedan och den perioden har fått namnet Holocen. De scenarier som finns för den situation vi nu går emot ger 15-25 meters höjning på sikt och när nivån börjar öka så kan det gå i etapper. Vid förra istiden skedde en snabb höjning med 20 meter på 400 år, bakgrunden var då en rejäl sötvattensjö i nuvarande Kanada som tömdes. Snarlika saker händer vid poolerna nu men man antar att processerna kommer att vara långsammare.

Vissa saker är säkra. Om hundra år har vi åtminstone 1-3 meter högre nivå. Bangladesh och många storstäder som ligger lågt kommer att drabbas eftersom 7 000 år av stabilitet har lurat oss att bosätta oss lite för nära havsytan. Havsnivån kommer att stiga mer vid ekvator bland annat på grund av att jorden snurrar och det gör att vatten samlas där. Här i Sverige klarar vi oss lite bättre eftersom vi är långt ifrån ekvatorn, vi har fortfarande landhöjning och effekterna blir också lite mindre inne i Östersjön.

Det vi måste göra är att minska utsläppen av växthusgaser. Tyvärr så är det så att även om vi minskar påverkan så har isarna inte anpassat sig klart till det läge vi har idag. Det finna alltså inbyggda klimatförändringar som vi måste hantera. Globalt måste vi planera för nya förutsättningar och klimatflyktingar, det kommer att kräva förtroende och samarbete på ett globalt plan.

Aktuellt just nu är att glaciären LarsenC på Antarktis håller på att kalva. En 100 meter bred och 500 meter djup spricka kommer att leda till ett väldigt stort isberg. Just den här isen flyter på vattenytan från början så det påverkar inte havsnivån. Men isen funkar som en broms för landis bakom och det som händer är en tydlig indikation på vad som pågår.

Kunskapen om hur klimat och koldioxidhalten varierat kommer bland annat från gamla isar. Vostok-iskärna är upp mot 420 000 år gammal och den berättar att istider är det vanligaste läget och människor har funnits under istider. Fast inte på samma sätt och i samma omfattning som nu. Vi är som sagt  en unikt lång stabil tid som gett 11 700 år av stabil temperatur och 7 000 år av stabil havsnivå, en bra förutsättning för utveckling av vårt samhälle.

Klimatet påverkas av fler saker än klimatgaser. En naturlig bakgrund till istider är Milankovic-cyklerna. Kort innebär cyklerna bland annat att jordens rörelser varierar i långa cykler och en del av det är att banan runt solen varierar mellan rund och mer elliptisk. Cyklerna ger ingen stort skillnad i medelenergin som jorden tar emot från solen men variationen mellan säsongerna blir större och det kan ledan till att vintern inte hinner smälta bort i norr och det kan starta upp en istid. Det hänger ihop med det som kallas albedo, alltså hur mycket sol som jordytan reflekterar. Snö och is reflekterar mer än öppet vatten och land och det påverkar klimatet.

Men själva växthuset då, hur funkar det? Det är inte så enkelt som ett växthus eller en kofta. Svante Arrhenius förstod redan 1896 att växthusgaser ökar temperaturen på jorden och på 50-talet kom de första varningarna om att vi släpper ut fossil CO2 på ett sätt som aldrig hänt förut. Anledningen till att det ställer till det är att ljus- och värmestrålning beter sig olika när de passerar CO2 och andra växthusgaser. Solen är 6 000 grader varm och därför sänder den ut korta väglängder som jorden tar emot i form av synligt ljus. Jorden värms då upp och strålar ut långvågig värmestrålning. På det sättet hålls en balans, annars skulle jorden snart bokstavligen koka. Kruxet är att växthusgaserna tenderar att släppa igenom energi i form av ljus och absorbera energi i form av värmestrålning.

Vi får in 1366 w/m2 från solen i snitt. Ut reflekteras direkt 406 w/m2 så 960 w/m2 måste ut i form av värmestrålning för att bibehålla balansen. Den energi som blir kvar om balansen rubbas värmer hav och land och smälter isar.  90 % av värmen hamnar i havet och en ny balans inträder när atmosfören är så mycket varmare att det åter är balans mellan in och utstrålning. Sett från rymden är jorden -18 grader eftersom det är temperaturen högt i atmosfären och den temperaturen måste upp en aning för att det ska bli balans, det sker genom att luften nere hos oss blir varmare och den effekten sprids uppåt. Rymden i sig är ca -270 grader och alltså avsevärt kallare än -18 så jordens atmosfär strålar ut värme fast den är så pass kall.

Det finns också en del återkopplingar i detta. Mekanismer som kan startas upp som leder till en accelererad förändring. En av de troligen största är frusen metan i till exempel Sibirien som hotar att tinas upp. Det finns störa mängder metan infruset i is och det är en kraftig klimatgas med 20 års livslängd, sen ombildas den till CO2. Bilden nedan visar några fler möjliga återkopplingar som kan accelerera utsläppen av växthusgaser.

Det finns naturliga koldioxidsänkor också. Kalktillväxt i haven är en stor sådan, tyvärr tar det kanske 1 000 år innan det ger stor effekt. Det är alltså ungefär så lång tid har vi att se fram emot med varmt klimat om vi nollar utsläppen idag. Den allra närmaste tiden är risken tvärt om stor att våra CO2-utsläpp försurar haven och att vi riskerar få tillbaka den CO2 som lagrats i havet när vattnet blir surare och varmare.

Slutligen, kan vi klara oss inom två grader? Om man ser på historiken så ser det lite osannolikt ut. Men om vi inte gör det så har vi ännu stora problem. Det finns mer än 4 gånger mer kol kvar i marken än vad vi använt så här långt och Bert Bohlin, meterolog och en av grundarna till IPCC:s klimatpanel, sa redan 1974 att ”det finns mer kol än vad vi kommer att kunna använda”

 

Sista utvägen kan vara geoengineering, att ”hacka ” klimatet. Metoderna är att ta bort växthusgaser eller minska solstrålningen. Forskarvärlden kan acceptera att ta bort CO2 men det går långsam och är dyrt. Att reglera solinstrålningen innebär stora projekt som kräver kapacitet för att få upp nåt stort nog i himlen som ger effekt. Det kommer att påverka andra saker som regn och vindar med mera, vem ska bestämma vad som görs? Det är ingen enkel utmaning och det här inlägget var inte menat att visa på lösningar som kanske är på gång utan att förklara var som händer. Nu ligger framtiden i våra händer.

Johan Rockström är en av världens ledande auktoriteter och opinionsbildare inom klimatfrågan. Han skrev nyligen en krönika som beskriver vad vi står inför. Läs gärna den på Dagens Industri här (betalvägg)

Text inspirerad av och bilder tagna från http://martinhedberg.se/

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>